Tuesday, 23 April 2013

Bao Giờ

Bao giờ thơ là súng
Chữ là viên đạn đồng
Nhắm ngoại xâm mà bắn
Thơ sẽ  tươi nắng hồng !

Bao giờ thơ là cơm
Chữ là từng hạt gạo
Nhà thơ đi từ thiện
Chăm lo cho đồng bào ?


Bao giờ thơ là chuổi
Chữ là nhũng lời kinh
Nhà thơ luôn gìn giử
Một chữ TÂM trong mình

Bao giờ hoa nở rộ
Đất quê được an bình
Dân không còn nghèo khổ
Thơ đọc nghe mới tình

Bao giờ con dân Việt
Quyết giử đất cha ông
Thề mạng một đổi một
Bóng giặc thù vắng không
Bao giờ nghe kinh Phật
Lãnh tụ ngộ được lời
Phật Quang sẽ sáng chói
Vùng trời Nam đời đời


Bao giờ nước đổi mới
Tôi rãnh rang ngồi chơi
Nghe tim mình thổn thức
Làm tình thơ tuyệt vời

Bấy giờ tôi chép tặng
Đăng mạng mến tặng người
Chắc là giây phút ấy
Nàng sẽ cười thật tươi
Vũ Tam Thừa
04-2013

No comments:

Post a Comment