Friday, 3 March 2017

Đạo

Đạo là phương tiện
Đạo là con thuyền
Ta dùng để đến 
Bến bờ bình yên

Xe hơi cũng được
Xe máy chẳng la
Đạp không nề hà
Miễn về nhà ta

V3

Xe hơi cũng được
Xe đạp cũng được
Ta đèo cũng được
Em đèo cũng được
Miễn là có đèo
Còn hơn chèo queo

T3

No comments:

Post a Comment