Sunday, 5 March 2017

Lính Gác

Lính Gác


Chẳng thà đứng gác một mình
Còn hơn có gái đẹp xinh cận kề
Hương thơm ngây ngất đê mê
Giặc chưa đến đã tràn trề súng gươm 

Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment