Sunday, 5 March 2017

Cho Ngày Valentine


Thứ Năm, 14 Tháng 2 2013 


Tặng V3

Valentine nụ tình hồng,
Tặng anh một đóa thêm nồng hương say.
Đông về trên ngọn heo may,
Cho tim buốt lạnh, cho dày nhớ thương.
Sông Tương còn mãi vấn vương,
Tình trần chốn cũ, thuyền thương đợi chờ.
Ước mong một cuộc tình cờ,
Gặp nhau đâu đó, bên bờ sương sa.
Thương người Mississauga,
Mười năm vẫn đợi, trăng tà vẫn thương.

Carolyn Đỗ

No comments:

Post a Comment