Sunday, 5 March 2017

Giửa Trưa

Giửa Trưa


Giửa trưa áo trắng yên bình
Em ngồi nghỉ mát  dáng tình đắm say
Lá xanh hoa nắng vai gầy
Vườn yêu rạo rực cỏ cây thì thầm
Khiến anh nói nhảm lâm râm
"Anh yêu em quá! Muốn gần, gần hơn!"

Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment