Sunday, 5 March 2017

LH 007Em là nữ gián điệp 
Nhiệm vụ bắt sống anh

Người đàn ông đặc biệt
Có trái tim bằng vàng
Làm tù nhân muôn kiếp


Vũ khí đến mà khiếp
Nào môi son, má hồng
Nào hương thơm ngào ngạt
Nào gò đảo đôi bồng
Nào đôi mông lúc lắc
Nào hồ xanh trong mắt
Nào giọng nói chiêu hồn

......................................

Chưa mở miệng cầu hôn
Mà đã đành chết ngắc

Trong một vòng tay ôm


Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment