Sunday, 5 March 2017

Mắt Ngắm Nàng Tiên Hiện Dáng Hồng


Ai nói rằng em những mấy mươi?
Mắt mát xanh tươi những núi đồi
Ngắm mãi hình thôi mà xao xuyến
Nàng ơi hạnh phúc má kề môi
Tiên hẳn là Em ở cỏi Trời
Hiện khơi nguồn mạch sống thơ tôi
Dáng kia kiều diễm còn ghi chữ
Hồng Vĩnh hằn đây nét tuyệt vời 


Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment