Sunday, 5 March 2017

MuskokaCanada, Muskoka
Thiên đàng chốn ấy tình ta ngày nào
Bên hồ sóng nước lao xao
Thông reo vi vút hồn cao mây trời
Ðong đưa lá, chút nắng rơi
Hồ sen thơm ngát hương trời da em
Gió bay mái tóc dài đen
Ðất, Trời, Mây, Nước hờn ghen với Người

Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment