Friday, 3 March 2017

Ngày 8 Tháng Ba Làm Thơ Tặng Bà...XGió bay tóc xỏa kín lưng
Nhìn mây lòng chợt rưng rưng nhớ người
Nhớ từng hơi thở người ơi
Mênh mang trời rộng chơi vơi trăng đầy
Đêm khuya trằn trọc hao gầy
Ngày tha thiết nhớ buồn đầy nào vơi
Vần thơ đành mượn mây trời
Gởi Tình chốn ấy ấm lời môi hôn

Vũ Tam Thừa  Mar 2017

No comments:

Post a Comment