Friday, 3 March 2017

Ngày Xuân Làm Thơ Chay

Ngày Xuân Làm Thơ Chay
 
"Đối cảnh không tâm mạc vấn thiền"
Mỹ nhân bất thị đắc đạo tiên
Cao lương đổ-phụ (tofu) hà phân biệt
Nhật nhật thi công bất vị tiền
 
Trước cảnh vô tâm chớ hỏi thiền
Người xinh không ngó mới là tiên
Đồ ngon, đậu hủ đâu phân biệt
Làm việc hăng say chẳng phải tiền
 
Không vui buồn thấy hay hay
Ai chê khen mặc, mình đây cứ cười
Vô thường giành giật chi đời
Cái Tâm ham muốn hởi ơi đắm chìm
Biết mà Tâm vẫn lặng im
An nhiên thấy Bắc Nam chìm trong mê 
Tham, sân, si có tràn trề
Vô thường xin đỗ lổi về con chim

Vũ Tam Thừa
 

No comments:

Post a Comment