Friday, 3 March 2017

Tiếp Bạn

 
Chim hót xôn xao, hoa nở đầy
Nắng tràn mây trắng gió bay bay
Bạn đến vui chơi ngồi ngắm cảnh
Chuyện đời thôi kệ nhắc chi đây
 

Vũ Tam Thừa  Dich thơ Trần Nhân Tông
 

No comments:

Post a Comment