Sunday, 5 March 2017

Tóc Em Bay


Đầu Xuân em đi chùa
Anh khấn "Đừng tu nhé!"
Hãy thương mái tóc dài
Hãy thương nguồn ân ái
Hãy thương ai trẻ mãi
Hãy thương nguồn thơ say
Em tu ai xỏa tóc
Bên hồ gió chi bay
Ý thơ anh cụt hứng
Cuộc đời nặng đôi tay
Đôi cánh mơ cụp lại
Tiếc ngày tóc em bay  

 
Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment